Форма входу

Категорії розділу

Dissertations / Дисертації-доповіді [42]
Dissertations on public certification / Дисертація-доповідь по виконаним та друкованим роботам на правах препринту доповіді
Responses and reviews of dissertations / Відгуки та рецензії на дисертації [13]
Responses and reviews of dissertations / Відгуки офіційних рецензентів, рішення наукових семінарів, відгуки фахівців

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 28

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзі сайту

Неділя, 20.05.2018, 15:49
Вітаю Вас Гість | RSS
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Головна | Реєстрація | Вхід
Dissertations / Каталог статей


Головна » Статті » Dissertations / Дисертації-доповіді

Збереження Візантійських традицій у творчості меотійських греків /До дисертаційної праці В.К.Константинова
 
Син «ВОРОГА НАРОДУ»
 
               Весна 1937 року.
 
              Радісна звістка облетіла місто — в самому центрі Маріуполя відкрили Палац, піонерів і школярів. І по­тяглися діти на творчий вогник...
            Чи не найсильнішим за складом виявився гурток юних художників, яким ке­рував відомий в місті май­стер пензля Григорій Кузьмич Бендрик. В його досвідчених руках буйно розцвітали здібності дітей і підлітків, поступово фор­мувався кістяк творчого об'єднання. З перших же занять вирізнились Жора Марков, Вася Овечкін, Додик Бодня, Валентин Кон­стантинов...
            Останній - то біль і страх педагога. Син недавно репресованого «ворога народу» не мав права навіть переступити поріг піонерського палацу! Але Григорій Кузьмич, бачачи великі здібності Валенти­на, прийняв його неофі­ційно, без запису в жур­нал обліку роботи гуртка. Такий був час... (прийде час – і батька реабілітують …, але і не повернуть …).
 
Член спілки художників України В.К.Константинов разом з колишнім командиром Маріупольської десантної операції, капітаном 3-го рангу у відставці В.Немченком (Фото 1995 р.)
 
            Константинов і Жора Марков йшли бал­ками до свого сховища, зустрілись — о чудо! — зі взводом моряків-десантників молодшого лейте­нанта Петра Криуліна. Це був передовий загін, що мав прикрити висадку в тилу ворога основного десанту під командуван­ням К. Ф. Ольшанського…
           Якась жінка обмила, перев'яза­ла, дала хліба. «А зараз тікай, синку, бо вб'ють і тебе, і мене... Німці люту­ють, за допомогу десан­тові стріляють усіх чо­ловіків... Тікай, може вря­туєшся...»
           Наступного дня пішов Валентин, хоч мати не пус­кала, до польового військ­комату, і прибавивши собі рік, записався до війська. У складі 417-ї стрілецької дивізії йшов мстити воро­гові за своїх друзів - Додика Бодню, Жору Маркова, Григорія Тищенка, Аллу Оношко, Василя Дудника …
                           Павло Мазур, методист міського Палацу дитячої
та юнацької творчості, м.Маріуполь
 
Византийская монументальная живопись Крыма XII-XIV веков
в храме Трех Всадников в княжестве Феодоро
 
             На международной конференции в 1996 году "Греция-Украина" я выступил с докладом "Византийская храмовая архитектура в Крыму". Продолжая тему средневекового искус­ства Тавриды, в общих чертах, фрагментар­но, предлагаю свое исследование о монумен­тальной храмовой живописи XII-XIV вв. с по­зиции профессионального художника - мону­менталиста, который на протяжении тридца­ти лет внедрял в своих работах принципы и технологию византийской монументальной живописи. Не претендуя на полноту охвата всех памятников Крымского полуострова, хочу обратить внимание на сохранившиеся фрес­ки XІІ-XIV вв. в храме Трех Всадников в Эски-Кермене.
В искусствоведении довольно ши­роко изучены материалы ранней средневеко­вой живописи склепов Херсонеса и остатки средневековых фресок херсонесских базилик. Монументальная живопись Крымского наго­рья была менее привлекательна и до сих пор не уделено ей должного внимания. В храме Трех Всадников в Эски-Кермене в княжестве Феодоро были созданы монументальные про­изведения, которые по своему мастерству не уступали столичным произведениям Констан­тинополя. Крымское нагорье в XII-XIV столе­тиях стало основным районом обитания осед­лого населения. Это послужило основой для возникновения и расцвета "пещерных горо­дов", храмов, крепостей на трудно доступной горной гряде Крымского полуострова. Назрев­ший союз между хазарским царством, горца­ми и Византийской империей создал благо­приятную обстановку для развития культур­ных отношений. Согласие и мир способство­вали образованию в XII-XIV вв. мощного кня­жества Феодоро.
          Княжеству Феодоро выпало осуществить культурную преемственность между Византией и выходящей на историческую арену Русью. В культурном отношении государство Феодоро осуществляло местные византийские традиции вплоть до своего падения в 1475 г.
            Образованные греки явились главной си­лой, которая быстро сформировала и укре­пила христианскую религию. Греки в этом регионе составляли абсолютное большинство. Православие стало причиной единения ха-заров с Византией. Византия стала рассад­ником культуры, письменности и искусства не только в Тавриде, но и в Киевской Руси.
            Крым играл роль культурного "моста" меж­ду Византией и Киевской Русью на протяже­нии почти 300 лет.
           В период с X-XIII в.в. технические и худо­жественные приемы монументальной живо­писи в Киеве и Херсонесе были совершенно идентичны. Протоосновой служила византий­ская технология живописи.
           В работе над материалами средневеко­вой живописи Крымского нагорья XII-XIV вв. возникли большие трудности не только из-за отсутствия письменных источников, а глав­ным образом, из-за очень плохой сохраннос­ти фресок. Приходится констатировать тот факт, что разрушителями явились не только неумолимое время, но и сам человек. Моя цель - раскрыть художественно-эстетическую ценность монументального искусства средневекового Крыма, пробудить интерес и чувство национальной гордости за нашу, румейскую византийскую культуру, уходящую корнями в нашу далекую родину Тавриду. На территории Крыма, за пределами Херсонеса с остатками фресок уцелело 11 средневеко­вых храмов. Из них 7 с фресками XII-XIV вв. расположены в горной части юго-западного Крыма, а 4 - в различных крымских городах. Территориально они находятся в небольшом отдалении друг от друга, а по своему худо­жественному стилю - различны. Фрески со­хранились в юго-западной части Крыма: в храме Трех Всадников в Эски-Кермене и Ус­пения, в храме Донаторов, в церкви Иоанна Предтечи и в башне Сойренской крепости.
        Из сохранившихся росписей XI - XIII вв. представляет интерес уникальная фреска в храме Трех Всадников в Эски-Кермене кня­жества Феодоро.
       Храм Трех Всадников вырублен в отде­лившейся от осноаного массива округлой гро­мадной каменной глыбе. Вокруг храма рас­положено кладбище - некрополь. На изогну­той стене северной стороны храма сохрани­лась фреска с изображением Трех Всадни­ков.
        Алтарь не расписан, выделен выступаю­щими вперед столбами и аркой со следами деревянного иконостаса. У основания фрес­ки вырублены 2 могилы: одна.находится не­посредственно под фреской и достаточно велика, вторая - небольшого размера, для ребенка.
        Содержание фрески с вырубленными в полу могилами придает всему храму трога­тельное патриотическое звучание. Судя по ок­ружению и устройству, храм носит мемори­альный характер. Имеется единственное окно, освещающее единственную фреску.
       Фреска Трех Всадников проста по форме, звучна по цвету. Она не наделена царствен­ным величием, в. ней нет композиционного размаха, ярусного разрастания фрески квер­ху.
       Схема композиции, художественные при­емы приобрели более свободную трактовку. Однако, по стилю остались незыблемыми, строгие церковные традиции византийской школы. Не нарушая общих канонов, фреска проникнута аристократическим духом и напи­сана в живой манере.
       В композиции отсутствует драматическая нота - присутствует торжество духа. Спокой­ные фигуры мечтательны и немного печаль­ны, в величавом ритме ассоциирующиеся с торжественной процессией всадников на фризе храма Парфенон. Развевающиеся, как крылья, плащи придают фигурам легкость и стремительное движение. Средний из них, Ге­оргий Победоносец, поражает копьем черно­го дракона. Двое других держат копья остри­ями вверх. На крупе лошади переднего всад­ника сидит мальчик, держась за седока.
      Полная гамма цветов - пурпурные, лазур­ные оттенки, охристо-фиолетовые, сизоватые тени с градацией бело-серых тонов - прида­ют композиции приподнятость, указывающую на важные события.
      Самая динамичная фигура фрески - Свя­той Георгий. Георгий в отброшенном разве­вающемся пурпурном плаще, как ось, держит всю композицию. Решительным взмахом руки он копьем поражает дракона.
     Такой жест создает эмоциональный ак­цент и концентрирует внимание на главном действии. Конь под Георгием умбристого цве­та, написан резким штрихом, хорошо гармо­нирует с синевато-серой попоной, обрамленной крупными жемчужинами.
     Круглые щиты левого и правого всадни­ков строго симметричны. Щит Георгия отли­чается своей удлиненной формой: сверху пря­моугольный, снизу заостряется, по наружно­му контуру выложен смальтой и прямоуголь­ными клеймами, в которые вкраплены синие камни. Большой контраст создает в компо­зиции единственная диагональ - золотистое копье Георгия, она еще больше усилива'ет ди­намику фигуры. Голова Георгия увенчана ди­адемой с каменьями. Лики всадников подвер­жены намеренному повреждению и судить о них можно только фрагментарно. Яркие по цвету, с легким румянцем, тонко моде­лированы. Правильные пропорции, свобод­ная манера письма характерны для византий­ского искусства XII-XIV вв.
      Легкая туника Георгия, как бы раздувае­мая ветром вокруг бедер и колен, написана красным и охристым цветом, в тонких световых градациях передается вихрь развеваю­щихся складок.
      Упругие ноги всадника фиксируют движе­ние фигур. Изящные руки - локальны, - по тону обведены легким контуром. Голубой че­шуйчатый панцирь Георгия - самое звучное "пятно" в композиции. Фигуры всадников по­строены на четких чередующихся ритмах статики и движения.
      Образ Святого Георгия Победоносца про­никнут духом торжественности и величия. Нет ничего броского, все выполнено спо­койной уверенной рукой безымянного мас­тера, умеющего чувствовать гармонию, фор-. му легчайшим прикосновением кисти.
      Мерцающий синий фон во фреске при­дает интерьеру глубинное пространство.
     В византийской живописи синий цвет сим­волизирует торжество духа. Четкий ряд зо­лотистых нимбов вокруг голов образует оре­ол святости и концентрирует внимание на ли­цах.
     Просветы между всадниками, как огром­ные языки пламени, придают им легкость и приподнятость.
     У основания фрески - на всю длину по­лоса орнамента из черных и красных линий: словно раскаленные угли с острыми углами направлены вершинами вверх и вниз. В мер­цающем свете фрески с могилами наводят на грустные размышления о времени, о смысле бытия. Красной полосой обрамлена вся фреска, она "держит" композицию в ар­хитектуре, усиливает состояние трагедии, к которой, вероятно, были причастны Три Всадника. Под изображением - следы гре­ческой надписи, смысл которой в переводе А.А.Белецкого таков: "Высечены из камня и расписаны ... Христа ... ради спасения душ и отпущения грехов." Левый и правый всадни­ки расположены в композиции симметрично. Движение фигур, жесты рук обращены к цен­тру-Георгию. Развевающиеся огненно-крас­ные плащи устремлены вверх, придавая фи­гурам легкость и величие. Между фигурами достигнуты пластическое единство и цвето­вая гармония. Выдающийся искусствовед Л.Лазарев о фреске Трех Всадников писал: "В них много рыцарской грации и юношеско­го обаяния." Особый интерес вызывает изоб­ражение мальчика без нимба на крупе пра­вого коня рядом со святым всадником.
      Такая деталь, вероятно, не имеет непос­редственного отношения к деятельности свя­того. Если можно предположить возможную связь между фигурой мальчика, изображен­ного на фреске, и детской могилой в храме, если бы стало известным, что в детской мо­гиле похоронен мальчик, - можно считать до­казательным прямую связь между погребен­ными в могиле воинами и изображением на фреске Трех Всадников. В иконографии, рос­писях изображение мальчика рядом со свя­тым встречается редко. Можно предполо­жить, что это просто паж. Присутствие на ико­не такого пажа означает принадлежность святого к рыцарскому сословию. Средний всадник - Георгий - в иконографии известен как покровитель защитников отечества, а левый и правый остаются безымянными. Если учесть устройство самого храма, углубления для подсвечников на могилах, полагаю, что именно могилы служили объектом постоян­ного религиозного поклонения. Допускаю, что всадники слева и справа от Георгия - мес­тные воины. Идею борьбы за родину Пропа­гандировало искусство того времени.
      Император Никифор Фока считал умест­ным причисление воинов, отдавших жизнь в борьбе с врагами, к лику святых, наравне с мучениками за веру. Вероятно, для этой цели и был построен Эски-Керменский храм с фреской святых воинов -Трех Всадников -над могилой героев отечества .
       Византийское искусство, давшее всему христианскому миру сюжеты, иконографию, символику, развивая свое влияние на другие регионы, византийский стиль приобретали немного другой аромат. Монументальное ис­кусство средневекового Крыма испытало влияние различных культур, приносимое сюда из разных стран: Малой Азии, Кавказа, Италии.
       В горной части юго-западного Крыма кня­жество Феодоро дольше всех сохраняло гре­ко-византийские традиции. Такая устойчивость объясняется родством местных князей с им­ператорским домом Византии, Москвой, странами Востока. Это определило изыскан­ность, стилистическую сложность и художе­ственное мастерство, которыми отличается вся монументальная живопись княжества Феодо­ро. В средние века Феодоро в монументаль­ной живописи соперничало с Херсонесом, а в архитектуре строительства крепостей - превос­ходило. Епифаний Премудрый – современник Феофана Грека, писал Кириллу Тверскому, что Феофан расписал храмы в Константинополе, Москве, Новгороде и Кафе. О деятельности Фе­офана Грека в Крыму ничего не известно и не исследовано. В основном делались акценты на его творчество в России. На протяжении сто­летий строятся всякие предположения о воз­можном влиянии Феофана Грека на формиро­вание искусства в княжестве Феодоро, о куль­турных связях Кафы и Феодоро.
       Для ясности вкратце попытаюсь опреде­лить стиль, манеру письма Феофана Грека и монументальную живопись в княжестве Фео­доро. Следует отметить, что из-за длительно­го конфликта между католиками Кафы и христианами Феодоро культурные связи меж­ду ними отсутствовали. От фресок и храма в Кафе, которые расписывал Феофан, не оста лось и следа. Феофан Грек был одним из са­мых ярких индивидуальностей среди визан­тийских художников XIV в. Для Феофана не существует безликий образ святого, каждый святой -это индивидуальность, он философ­ски осмысливает формы искусства, уходит от церковных канонов, дает новое понима­ние человека. Его образы более психологич­ны. В мудрых образах феофановских святых отразились противоречия его века. Феофан - это новая веха в развитии византийской жи­вописи, которая утвердилась в России. В отличие от представителей классической ви­зантийской живописи он - новатор, наруша­ет пропорции, удлиняет овал лица, ломает линию бровей, сильно сдвигает зрачки. Сво­бодная манера письма, сильно изогнутые  линии фигур усиливают эмоциональную трактовку образа, создают образ в динами­ке. Княжество Феодоро прочно сохранило классический греко-византийский стиль; ху­дожники строго придерживались византийс­кого церковного письма, в тоже время, не нарушая канонов, искали новые, чисто живо­писные средства выражения более чув­ственного восприятия мира, гармоничного движения тела, мира общения человека с бо­гом.
       Во фресках художников Феодоро всегда присутствуют элементы античности. Мону­ментальная фреска в храме Трех Всадников - уникальна своей устойчивой классической византийской системой живописи во всей средневековой Тавриде XII-XIV вв., которая неизменно хранила эти традиции вплоть до своего падения.
       Из анализа следует, что стиль Феофана не мог оказать влияние на формирование ис­кусства юго-западного Крыма, на живопись в храме Трех Всадников. Можно также пред­положить, что построение композиции во фреске, правильные пропорции, округлые овалы почти одинаково изогнутые брови, последовательные переходы тона от светло- , го к темному, верные соотношения пропор­ций, основанные на традиционном каноне, восходят к истокам, традициям эллинисти­ческого периода, воскрешаемым византийс­ким искусством XII-XIV вв.
      Буду считать, что цель моя достигнута, если у читателя пробудится интерес к румейской византийской культуре, которая уходит своими корнями в нашу древнюю родину Тав­риду.
Член союза художников Украины В.Константинов
 
На земле предков
 
        Из воспоминаний старожилов азовской Ялты и со слов моей матери Дарьи Григорьевны мне стало известно, что в былые времена их прадеды, деды, отцы ходили молиться в крымскую Ялту. В церкви, что на святом холме, они поклонялись праху своих предков. Старожилы также ска­зывали, что со святого холма было привезено несколько кувшинов земли и с письменами напутствия их замурова­ли в фундамент строящегося храма в азовской Ялте. По своему облику, как свидетельствуют очевидцы, он был копией византийского храма Иоанна Златоуста в крым­ской Ялте.
 
        В 1988 году я вместе с зем­ляками посетил святой холм, или, как его древние греки еще на­зывали, Кильсия бурун, на вер­шине которого стоит колоколь­ня с позолоченным куполом. Впечатление было захватываю­щим.
       Там, в музеях Крыма, я занял­ся исследованием древних хра­мов, мест, где покоится прах моих предков. Свое исследова­ние я посвящаю светлой памяти моих дорогих родителей – Дарье Григорьевне и Константину Дмитриевичу - и ныне здравствующим моим землякам.
 
Мыс церквей
 
       Единственное в таврической Ялте, что сохранилось от цер­квей на святом холме, это коло­кольня с золотым куполом, ко­локольня церкви святого Иоанна Златоуста. Свое название она получила как бы по наследству от своей предшественницы - ви­зантийской церкви, которая на­ходилась на оконечности мыса святого Иоанна, или, как его на­зывали древние греки, Кильсия бурун (Церковный мыс).
      Назван он был так в честь церкви святого Иоанна Крести­теля Предтечи, стоявшей здесь еще с незапамятных времен. Она являлась одной из самых боль­ших церквей на южном берегу Крыма. Древнегреческая церковь (в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг.) была взо­рвана турецким десантом вмес­те с укрывавшимся в ней при­брежным населением и неболь­шим отрядом русских воинов в 1774 году. К моменту оконча­тельного присоединения Крыма к России в апреле 1783 года она представляла собой одни разва­лины. Через некоторое время на этом месте был построен жилой дом с небольшой деревянной церковью в честь святого Иоанна Крестителя Предтечи. В начале 30-х годов XIX века на холме Поликур, возвышавшемся над мысом святого Иоанна, было выбрано место для строительст­ва новой церкви. Так как рядом не могли находиться две церкви с одинаковым названием, новую, строящуюся, посвятили Иоан­ну Златоусту Хризостому-Константинопольскому, архиеписко­пу, проповеднику христианства, неустанно боровшемуся с безнравственностью и пороками тогдашнего высшего общества. За это он был низложен и дважды сослан в заключение императо­ром Евдокием.
      Автором проекта каменной церкви стал одесский архитек­тор Григорий Иванович Торичелли. Церковь была спроектирова­на в псевдоклассическом стиле и имела в своей основе форму креста. Выступающие части зда­ния представляли собой много­гранник. Над церковью возвы­шался главный центральный шестигранный купол-луковица. По бокам - с юга, востока и се­вера - имелись три меньших шестигранных купола.
      В проекте очень оригинально была решена система водосточ­ных труб. Они представляли со­бой пустотелые шестигранники, которые на крыше увенчивались декоративными башенками. Их было четыре на колокольне и 10 на самом здании церкви.
       Проект был одобрен тогдаш­ним генерал-губернатором Новороссии Воронцовым и утверж­ден губернским архитектором Степаном Петровичем Дево. Церковь заложили в 1833 году и строилась она под руководством казенного архитектора Таврической губернии Карла Иванови­ча Эшлимана. Строилась она на казенный счет, была проста, но уютна, рассчитывалась на 300-400 человек.
      Накануне 16 сентября 1837 года церковь была освящена архиепископом Екатеринославским Гавриилом Рязановым. 17 сентября Николай I, совершив­ший тогда поездку в Крым, по­сетил почтовый дом и церковь, где совершалась торжественная служба.
      Осмотрел он и другие стро­ящиеся объекты. Тогда же устно указал переименовать деревню Ялта в город и образовать Ял­тинский уезд. В 1878 году в свя­зи с ростом населения малень­кая церковь Иоанна Златоуста не могла уже вместить всех прихожан. Было решено перестроить ее. Эту работу поручили Эшлиману. Он разработал новый про­ект, который был утвержден в 1879 году. Под его руководством приступили к разборке и сооружению совершенно новой церкви в греко-византийском стиле. Здание теперь венчалось одним барабаном, где имелись восемь световых окон. Колоколь­ня и звонница хотя и не разби­рались, были реконструированы.
      Церковь полностью потеряла свой первоначальный облик за счет переделки стрельчатых две­рей и окон, изменения настен­ного орнамента. С восточной стороны апсиды в кирге нахо­дился образ святого Иоанна Зла­тоуста высокой художественной ценности.
       В 1882 году церковь была пол­ностью завершена и освящена архиепископом Симферополь­ским Гармогеном. Тогда же это приметное сооружение было ут­верждено географическим координатом. То есть купол церкви является одной из вершин тре­угольника государственного ориентира и нанесен на все карты Мира, во все морские лоции мира и является прекрасным маяком.
      Во времена Великой Отече­ственной войны (в 1941 г.) цер­ковь на святом холме мыса цер­квей сгорела и осталась един­ственная колокольня. Азовский храм в Ялте разрушен больше­виками, от него не осталось и следа.
      Набрав кувшин земли со свя­того холма, я поклонился праху своих предков. Тогда же осени­ла мысль: возможно, мои зем­ляки на месте разрушенного хра­ма в азовской Ялте вновь построят храм, подобный визан­тийскому храму наших предков.
                                                                                                                                     В.КОНСТАНТИНОВ. Мариуполь – Крым
 
В Бюллетене №1 (1999 г.) первого заседания академического учёного совета Украинского (Азовского) Отделения АЭНПД «Опираемся на традиции тысячелетий: От Афинской Академии к Учёному Совету Украинской Академии экономических наук и предпринимательской деятельности (обоснование программы «Красная книга культур Европы») написано следующее: «КОНСТАНТИНОВ Валентин Константинович - художник-монументалист, работающий в жанрах, станковой, монументальной живописи и скульптуре. С 1965 г. - член Союза художников Украины. В течении двенадцати лет возглавлял художественный совет в Мариу­польском отделении союза художников и избирался членом правления Донецкой организации союза художников. Также избирался членом правления союза художников Украины. Портреты Валентина Кон­стантиновича экспонировались на международных выставках в Бер­лине, Москве. Улан-Баторе; на республиканских - в Харькове, Луган­ске, Донецке и др.гор.респ. Много работ находится в галереях: Харь­кова, Полтавы, Измаила, Красного-Луча, в частных собраниях Греции, Германии и России, в фондах министерства культуры Украины и Союза художников России. Монументальные работы выполнены в Мариуполе, Бердянске, Славянске, Артемовске, Урзуфе, Матом Яни­соле, Старом Крыму - получили широкое признание. В 1990 г. за развитие изобрази­тельного искусства Украины награжден Грамотой Президиума Вер­ховного Совета Украины. Избран членом Совета Мариупольского общества греков и членом Конгресса Федерации греческих обществ Украины. В 1996-1999 гг. участвовал в международных научных кон­ференциях "Греция -Украина", где им были доложены результаты ин­тереснейших исследований о византийских традициях в архитектуре и в монументальной живописи. Особое внимание специалистов привлек доклад "Византийская монументальная живопись Крыма XII - XIY веков в храме Трех Всадников в княжестве Феодоро" (Мариу­поль. 1999). В 1998 г. в соавторстве с художником Л.Н.Кузьминковым выполнен памятник Святому Митрополиту Игнатию (самое значи­тельное монументальное произведение в Приазовье). Человек ред­чайшей судьбы и духовной мудрости, отдающий все силы творческой и действительно подвижнической работе. Им искренне была поддержана необходимость фундаментального изучения мозаики культур междуречья Калка-Берда, а также основные идеи об основании Мариуполя-Кремнеса в Y в. до н.э. в первой части монографии "Труд тысяче­летий (от Гомера и Понтийского царства к Европейскому Союзу)".
 /Этот Бюллетень с 1999 г. находится в Библиотеке Конгресса США./
 
 «АЗОВСКИЙ МОРЯК» - 9 СЕНТЯБРЯ 1998г.
 
КО ДНЮ ГОРОДА ВСЕМ МАРИУПОЛЬЦАМ - ОТ УЧЕНЫХ ГОРОДА
 
      2 сентября на заседании президиума греческого обще­ства Мариуполя состоялось обсуждение основных идей первой части монографии Президента фонда «Междуна­родный геральдический союз» академика АЭНПД России, доктора экономических, наук Александра Валерьевича Ва­сильева «ТРУД ТЫСЯЧЕЛЕ­ТИЙ: от Гомера и Понтийского царства к Европейско­му Союзу». Собравшиеся с большим вниманием ознако­мились с аргументами автора о времени основания города, который еще в V веке до н.э. именовался эллинами Приа­зовья как Кремнесъ.
    Это было, известно ученым России уже в XIX веке. И ака­демик этнографии Д. А. Кле­менц, помешает сведения о Ма­риуполе, как древнем Кремнесе, в Большую энциклопедию, редактируемую С. Н. Южаковым, которая в России выдержала четыре издания (1903 г. по­следнее). Но после 1917 года руководству хотелось забыть и о Кремнесе, и о Мариуполе (с 1948 по 1989 — Жданов), и даже о ренессансе украин­ской культуры в Приазовье в XIX веке (с 1831 по 1861), по­этому материалы подводной археологической экспедиции 60-х годов так и не стали до­стоянием общественности. А ведь она нашла очень много интересного и у Белосарайской косы, и против Гурзуфа, и про­тив поселка Виноградное.
    Ни один историк не может опровергнуть данные карты 1459 года, Фра Мауро, где обо­значен на месте Мариуполя древний город. Да и изложе­ние всей логики событий, свя­занных с переселением (борь­бой греков за возвращение на ранее освоенные их предками земли), и с возрождением гре­ческой культуры в эллинском полисе — Мариуполе (1779 — 1859 г.г.) было высоко оцене­но членами президиума об­щества Проценно А. Д., Кузминковым Л. Н., Диамантопуло, К. К., Константиновым В. К. и др.
    Все выступавшие поддержа­ли перспективность самой ра­боты по установлению новой даты основания города. Дей­ствительно, в мире городов с возрастом 2300 — 2400 лет очень мало, а промышленных центров, которые населяют по­томки основателей города, со­хранивших интеллектуально-ду­ховную традицию высочайшей культуры — на карте мира вы не найдете.
    Нам всем стоит вспомнить, что греки Приазовья в свое время римлян воспринимали как варваров, и успешно с ними боролись, пытаясь спас­ти Афины от их оккупации. Да и весь промышленный подъем города не смог бы произойти без их активного участия («Никополь» — Ильича, «Рус­ский Провиданс» — Азовсталь и т. п.). Их роль в про­ведении первой в России ин­дустриализации в 90-х годах XIX века в Мариупольском регионе только сегодня начи­нает осознаваться. А ведь на промышленных гигантах Ма­риуполя впервые в мире так комплексно отрабатывались механизмы квотирования и ак­ционирования, что позволило в 1950 году преодолеть конфронтационные тенденции между Францией и Германией в рамках учреждения Европейс­кого сообщества угля и стали (основа Европейского союза).
    Нам всем необходимо серь­езно отнестись к возможности объективной оценки истори­ческого наследия и возможно­сти установить новую дату ос­нования города, которому, как свидетельствуют новые дан­ные, больше 2000 лет. Желаю­щих ознакомиться подробно с этим вопросом, просим обра­щаться по адресу: 341034, Ма­риуполь, Институт экономико-социокультурных исследова­ний, п/я №' 7.

Дорогие мариупольцы !

Мы с Вами успешно боролись за восстановление Христианской Святыни – Храма Святой Ольги. Нам очень многое удалось сделать за эти несколько десятилетий. В 1997 г. ко всем неравнодушным людям было адресовано обращение о необходимости восстановления Православного Храма Святой Ольги в историческом центре города.

А сегодня наше обращение адресовано ко всем кому дороги истоки греческой культуры в Мариуполе, кто заинтересован в возрождении духа эллинизма и высоких нравственных ценностей.

Мы будем рады получить Ваши отклики по почте и встретиться со всеми кому дорога культура и будущее Мариуполя по адресу: 87500, Мариуполь, пр.Строителей 129, ком. 108, Мариупольское общество греков (тел. 0629 346213)

Заведующий отделом научных исследований

Совета Мариупольского общества греков  Л.Н. Кузьминков

Основатель Медали «Митрополита Игнатия»  Отец Василий

Академик НАН Украины   Г.В. Мацука

Председатель Гражданского Комитета по восстановлению

Храма в историческом центре города     А.В. Васильев

 

Дорогой Валентин Константинович !

Мне очень было приятно узнать, что Вас оценила общественность родного Вам города и присвоила звание Почётного гражданина Мариуполя.

Проходят годы, а из всех знаков внимания, вероятно, только такие региональные номинации будут  согревать по- настоящему души Выдающихся Людей, их родных и близких.

Очень жаль, что 15 марта ушел от нас Лель Николаевич и мы все осиротели. Но жизнь продолжается и его произведения, которые Вы создавали вместе всегда будут нас всех согревать и радовать.

От всего сердца желаю Вам здоровья и много много радостных дней !

Всегда Ваш                 Александр Васильев (Васильев-Мюллер)

Stanislaw                                                                                                                                             7.09.2012

Ушел из жизни известный мариупольский художник Валентин Константинов

4 декабря на 90-м году жизни скончался известный мариупольский художник, член Национального Союза художников Украины, почетный гражданин Мариуполя, участник боевых действий Валентин Константинович Константинов. Основную известность в Мариуполе и Украине Константинов приобрел своими монументальными работами, созданными совместно с Л.Н. Кузьминковым. Среди них памятники Воину-освободителю, митрополиту Игнатию, поэту Г. Костоправу и различные мозаики, украшающие Мариуполь. Память о Валентине Константиновиче всегда будет жить в наших сердцах. 

Мариупольская организация Национального
Союза художников Украины 

06.12.2012 

Но не только "известный мариупольский художник", а один из самых талантливых представителей всемирно признанной греческой культуры, опирающейся на не подвластные времени традиции эллинизма. Именно, эти традиции воплотились в самых значительных произведениях Валентина Константиновича Константинова и Лель Николаевича Кузьминкова. Как видите, не намного пережил своего друга Лель Николаевича Валентин Константинович ... Пусть они оба в том "лучшем мире" продолжают своё совместное творческое служение уже не только человечеству ... Мы этого им искренне желаем !

От имени учёного совета Академии экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине

зам.председателя АО АЭНиПД, д.э.н. Васильев А.В.Джерело: http://patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/1968/ua.html
Категорія: Dissertations / Дисертації-доповіді | Додав: Vasiljev (21.12.2010) | Автор: В.К.Константинов
Переглядів: 1504 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всього коментарів: 0

Copyright MyCorp © 2018