Форма входу

Категорії розділу

Dissertations / Дисертації-доповіді [42]
Dissertations on public certification / Дисертація-доповідь по виконаним та друкованим роботам на правах препринту доповіді
Responses and reviews of dissertations / Відгуки та рецензії на дисертації [13]
Responses and reviews of dissertations / Відгуки офіційних рецензентів, рішення наукових семінарів, відгуки фахівців

Пошук

Наше опитування

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 30

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзі сайту

Субота, 16.01.2021, 16:24
Вітаю Вас Гість | RSS
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Головна | Реєстрація | Вхід
Dissertations / Каталог статей


Головна » Статті » Dissertations / Дисертації-доповіді

ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ /Мельник Алла Василівна
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
 
Економічний факультет
 
Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит»
 
Кафедра обліку і аудиту
 
Мельник Алла Василівна
 
«ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ»
ДИПЛОМНА РОБОТА
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
 
Дипломна робота допущена до захисту
Науковий керівник                                                         
                                             д.е.н., проф. Васильєв О.В.
 
Протокол засідання кафедри № 10 від «04» травня 2012 р.
 
Завідувач кафедрою д.е.н.,
проф. Васильєв О.В. _______________________
 
Івано-Франківськ
2012 р.
 
Зміст
 
ВСТУП........................................................................................................................................... .
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ВХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІ КООПЕРАТИВНІ ОБ'ЄДНАННЯ
1.1 Сучасні тенденції розвитку у світовій економіці.......................................... 
1.2 Проблемні питання нормативної бази обліку інших необоротних активів: визначення, класифікація та оцінка необоротних активів………………………
1.3 Огляд літературних джерел та нормативів обліку,аналізу та аудиту необоротних активів………………………………………………………………
1.4 Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат».....................................................................................................
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ВАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»..........................................................................
2.1 Організація обліку на ВАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат»............ .
2.2 Аналітичний і синтетичний облік необоротних активів на підприємстві... .
2.3 Амортизація необоротних активів............................................................... .
2.4 Порядок відображення необоротних активів в облікових регістрах та звітності…………………………………………………………….
2.5 Інвентаризація необоротних активів……………………………………………
2.6 Порядок відображення необоротних активів в облікових регістрах та  звітності .
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ І АУДИТ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІЛЬНИХ АКТИВІВ 
3.1 Аналіз необоротних матеріальних активів
3.2 Аудит необоротних матеріальних активів................................................... .
3.3 ВИСНОВОКИ..................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... ..
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
       Складність перебудови сучасної економіки зумовлює враховувати при аналізі проблем обліку і те, що стратегічними партнерами України сьогодні виступають Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Польща.
       А це обумовлює необхідність орієнтуватися на перспективу інтегрування у сучасні транснаціональні структури.
       Адаптовані глобальні «Цілі розвитку тисячоліття» (ЦРТ) для досягнення цільових орієнтирів у 2015 р. були переглянуті у 2010р. і в національній доповіді підкреслено: «Ми підтримуємо ідею пошуку нових напрямів вирішення накопичених проблем глобалізованого світу … Настав час рішучих змін. Відповідаючи на очікування людей, ми будемо дотримуватися курсу реформ та системної модернізації країни» [1, c.6 ].
       Саме таким шляхом йде Івано-Франківська область, виконуючи Угоду щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою (від 6 жовтня 2010 р.). Згідно цього комплексного документу (на період з 2011 р. по 2015 р) пріоритетними напрямками узгодженої діяльності є:
      - реструктуризація промислового комплексу для підвищення екологічної безпеки регіону;
       - розбудова і модернізація транспортної та соціальної інфраструктури;
       - запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій. Вважають можливим виконати робіт на 1060633, 88 тис. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету – 594315, 5 тис. грн., місцевого бюджету – 237678, 38 тис. грн. та інших джерел – 228640 тис. гривень (це все трошки менше річного ВВП України).
       Всі заплановані програми будівництва, збереження і розширення виробництв та надання послуг охоплюють найважливіші напрямки розвитку регіону (Таблиця 1.). Починаючи від видобутку нафти і газу, які до речі вже майже традиційні на Прикарпатті (у 2009 р. видобуток нафти становив 411, 5 тис. тонн (падіння на 17% від рівня 2005 р.), газу – 483 млн. куб. метрів (падіння на 15, 4%), а треба нарощувати на 7-10%, що запобігти надзвичайним ситуаціям), завершуючи аеропортом категорії «Б» (літна смуга забезпечує прийом літаків Б-737, Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-12) та сіткою автодоріг і інших транспортних магістралей (автомобільна траса від смт. Верховина до кордону з Румунією та пункт пропуску через держкордон забезпечить проведення зимової олімпіади 2022 р.).
                                                                                                                                               Таблиця 1.
 
             Примітки: Інтернет ресурс Івано-Франківської ОДА «УГОДА щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою» (м. Івано-Франківськ, 6 жовтня 2010 р.) [63 ].
 
       Якщо тільки починати виконувати цю угоду, то вплив на всі інфраструктурні галузі буде не тільки потужним, а і буде потребувати їх розвитку, починаючи від харчової промисловості, закінчуючи легкою промисловістю та системою охорони здоров’я.
       Очікуваний рух коштів і капіталів підіймає перед науковцями багато планову проблему обліку необоротних активів, яка вже зумовила необхідність її розгляду у працях багатьох вчених - обліковців, наприклад проблеми оцінювання необоротних активів, відображення руху необоротних активів в обліку і звітності, нарахування амортизації. Так в даній дипломній роботі описується як проводиться облік необоротних активів.
       Актуальністю даної теми є те що необоротні активи являються одним із основних чинників виробництва і функціонування підприємства. Наприклад правильний вибір методу амортизації допоможе швидше оновлювати основні засоби на більш нові, що буде збільшувати виробничу потужність і зменшувати собівартість продукції, робіт та послуг.
       Сучасний рівень дослідженості даної проблеми досить високий, адже в світі існує безліч варіантів ведення обліку, як в ручному режимі, так і за допомогою комп'ютерних програм. В Україні даною проблемою займається багато вчених, серед них: Бутинець Ф.Ф., Ткаченко Н.М., Чабанова Н.В., Гаценко О.Т., Хома С., Васильєв О.В., Нікулін О., Вареник О. Ф. та інші.
       Мета даної дипломної роботи полягає у висвітленні порядку ведення обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, зносу (амортизації) необоротних активів, довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів, а також показати можливість забезпечення фахової корпоратизації підприємств в умовах становлення ринкових відносин і в умовах реального інтегрування у світову економіку.
       Завдання дипломної роботи:
      - розкрити поняття та порядок оцінки необоротних активів;
      - зробити детальний аналіз необоротних активів;
      - описати документальне оформлення;
      - висвітлити порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку необоротних активів;
      - описати порядок нарахування амортизації та проведення інвентаризації, а також відображення результатів інвентаризації необоротних активів в обліку;
     - надати та описати приклад фахового використання обліку для здійснення ефективної приватизації сучасного підприємства, яке активно інтегрується у світову економіку;
     - провести аудит необоротних активів на основі даних досліджуваного підприємства.
     В даній дипломній роботі об'єктом дослідження виступає Відкрите Акціонерне Товариство «Івано-Франківський м'ясокомбінат» (далі ВАТ «Івано- Франківський м'ясокомбінат») створене у відповідності з Законами України «Про підприємства», «Про підприємництво», «Про власність», « Про зовнішньоекономічну діяльність». Підприємство фактично займається закупівлею, переробкою та реалізацією м'яса та м'ясних виробів. На підприємстві зареєстрована торгова марка «Станіслав». Управління підприємством здійснює директор, головний бухгалтер керує бухгалтерією, забезпечує організацію бухгалтерського обліку, здійснює контроль за дотриманням правил оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, організовує облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та ін., а також інші працівники, які забезпечують ефективну діяльність підприємства.
        Предметом дослідження є облік необоротних активів на ВАТ «Івано- Франківський м'ясокомбінат».
       При написанні даної дипломної роботи на засадах системного аналізу був використаний порівняльній економічний аналіз та методи фінансового аналізу. використовувались такі методи дослідження:
       В даній дипломній роботі була використана така база дослідження:
      - теоретична - підручники та посібники з бухгалтерського обліку та аудиту,статті періодичних видань з обліку та аудиту; - методологічна - Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Податковий Кодекс України», Закон України N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, постанови уряду щодо обліку необоротних активів;
       - фактологічна - фінансова звітність ВАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» та інші бухгалтерські документи пов'язані з обліком необоротних активів.
        Дана дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
       У першому розділі розглядається поняття, класифікація та оцінка необоротних активів, а також проводиться аналіз фінансового стану підприємства і пропонується вартість непоточних активів, утримуваних для продажу, наводити між діючими розділами І та ІІ активу Балансу. Такий порядок подання статей збереже характер зміни ліквідності .
        У другому розділі розглядається порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку необоротних активів, їх амортизація, інвентаризація, а також порядок відображення необоротних активів в звітності. В цьому розділі розкрити особливості визнання необоротних активів, які утримуються для продажу та порядок розподілу збитків від зменшення корисності активів ліквідаційної групи (на прикладі).
        У третьому розділі розглядається порядок проведення аудиту необоротних активів та проводиться детальний аналіз стану та структури необоротних активів на ВАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат».
 
Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ВХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІ КООПЕРАТИВНІ ОБ'ЄДНАННЯ
 
1.1. Особливості розвитку Прикарпатського Краю – Івано-Франківської області.
 
        Напружена праця керівництва Івано-Франківської області по координації і прогнозуванню розвитку виробничої і інфраструктурної сфери (достатньо детально була розроблена низка регіональних програм), дала свої позитивні наслідки. З 2011 р. виконується Угода щодо регіонального розвитку області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою (від 6 жовтня 2010р.), тому статистичне управління відзначає, що за 2011р. у розвиток економіки Івано-Франківської області вкладено 3583,6 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що склало 81,2% обсягу капітальних інвестицій.   
         У розрахунку на одну особу населення області освоєно 2602,1 грн. інвестицій в основний капітал, що свідчить про суттєві зрушення в виконанні підписаної Угоди. Особливо, це ми проявляється у зростання обсягів інвестицій у житлове будівництво у Снятинському, Рожнятівському, Богородчанському та Галицькому районах. Важливо, що за обсягом інвестицій у житлові будівлі першість посіли міста Івано-Франківськ (35,4% загальнообласного обсягу), Яремче (13%) та Тисменицький район (7,6%) – цілеспрямовано прискорюється зростання міського населення у аграрно-промисловому регіоні, а це, дійсно, вкладання у майбутнє.Треба відзначити, що суттєво зменшилась заборгованість по заробітній платі (в порівнянні з 1 березня п.р. заборгованість зменшилась на 6,8%, а з початку цього року – на 10,5%). По даному показнику область посідає 5 місце.
        Все це не могло не сказатись позитивно і на соціальних показниках. Так, середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях області та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у березні 2012р. склав 2421 грн. що у 2,3 рази перевищує розмір законодавчо встановлених державних соціальних стандартів (з 1 січня 2012р. розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи становив 1073 грн.).
       Головне управління статистики відзначає, що збільшення заробітної плати відносно лютого п. р. спостерігалось в більшості видів економічної діяльності. Найвищі темпи росту зафіксовано в лісовому господарстві та пов’язаних з ним послугах (118,2%), фінансовій діяльності (115,0%) та рибальстві, рибництві (112,9%). Водночас зменшились заробітки працівників готелів та ресторанів, транспорту та зв’язку, будівництва: на 3,2–9,5%. Індекс реальної заробітної плати у березні п. р. порівняно з лютим п. р. становив 103,5%, відносно березня 2011р. – 115,6%, за січень-березень п. р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 115,5%.
       Ці зрушення віддзеркалюються у тому, що серед регіонів України Івано-Франківщина посідає перше місце за часткою жінок, які народили троє дітей, друге – п’ять дітей і більше, третє – серед тих, що народили чотирьох дітей.
      Ми маємо, най справді, потужнію орієнтацію населення на традиційні цінності, що дає можливість крок за кроком подолати кризові явища і створювати базу для зростання економіки на засадах нарощування людського капіталу.
       І головним на цьому напрямку є вирішення головних проблем забезпечення, окрім заробітної платою, також продуктами харчування. На цьому шляху, незважаючи на кризу, вдалось зберегти загальні обсяги виробництва (за рік у січні-березні індекс обсягу виробництва продукції тваринництва становив 100,7% по відношенню до 2011 р.). Але зросли і ціни. Так, середні ціни продажу продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-березень 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. зросли на 23,5%, у т.ч. ціни реалізації свиней – у 1,5 рази, великої рогатої худоби – на 10,7%, птиці – на 2,9%, яєць – на 30,0%, молока та молокопродуктів – на 0,5%.
        В цих умовах вдається запроваджувати сучасні концепції управління якістю, які успішно використовують в цілому світі, також популяризуються серед підприємств Прикарпаття. Реалізація сучасних ідей якості та побудови процесів підприємства у відповідності з вимогами споживача досягається, перш за все, завдяки розробленню результативних і ефективних систем управління та впровадженню їх на підприємствах. Міжнародна практика показує, що найуспішніше це завдання вирішується на основі системного підходу, що передбачає розробку та впровадження на підприємствах систем управління якістю на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000, а також систем екологічного керування на відповідність вимогам стандартів ISO серії 14000, систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність стандартам ISO 22000 та ДСТУ 4161, систем управління гігієною та безпекою праці на відповідність стандартам OHSAS 18000. Орган з сертифікації систем управління ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" (свідоцтво про призначення органом з сертифікації в системі УкрСЕПРО № UA.MQ.047 від 22.04.2011) має значний досвід роботи в галузі сертифікації систем управління у різних сферах діяльності. На цьому підприємстві працює 6 аудиторів з сертифікації систем управління якістю, 2 аудитори з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (в т.ч. 1 - міжнародний), 1 аудитор та 2 кандидати в аудитори з сертифікації систем екологічного керування, 1 кандидат в аудитори з сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці.
        Саме тому і вдалось в Івано-Франківську створити таке сучасне з реальною високою інноваційною спрямованістю підприємство ВАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат», яким керує зараз Федик Микола Васильович, бажаючий виправляти минуле, керувати сучасним і передбачати майбутнє (саме таким чином презентується у Інтернет-посторі ця молода і наполеглива особистість).
        Головне, що в місті така людина не поодинока – вже сформувався цілий прошарок сучасних керівників інноваційної спрямованості, які вже працюють на такому рівні не один рік. Тому є сенс, вивчити досвід роботи бухгалтерів саме на стало працюючому сучасному підприємстві. До речі, ще у 2007 р. ДП ВАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» здійснював інноваційну діяльність і входив до переліку 27 підприємств, які реалізовували інноваційну продукцію на ринку, а це складало 235,9 млн.грн., або 13,7% загального обсягу реалізації.

Мал.1 - Інноваційної діяльності в м. Івано-Франківську за період 2004-2007рр
 
      Ви бачите (мал.1), що дуже не просто шов цей процес, починаючи з 2004 р. Тільки у 2007р. вдалось здійснити прорив. А відбулось це за рахунок, дійсно, потужних організаційних новацій, які ми розглянемо у наступних розділах. В цьому параграфі тільки відмітимо, що всі ці новації у 2011 р. дали позитивні наслідки, а саме у офіційному звіті керівництво міста відзначало: «Суттєвого приросту досягнуто на таких підприємствах: ТОВ «Імперово-Фудз», ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат», ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат», ТОВ «Лігос». Дало віддачу впровадження сучасних методів управління.
 
Всю дипломну працю можна подивитись у PDF


Джерело: http://www.cic-wsc.org
Категорія: Dissertations / Дисертації-доповіді | Додав: Vasiljev (13.08.2012) | Автор: Мельник Алла Василівна
Переглядів: 4317 | Теги: Dr Alexander Vasiljev-Muller, АНАЛІЗ ТА АУДИТ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІ, Облік, Мельник Алла Василівна, Александр Валерьевич Васильев | Рейтинг: 4.7/9 |
Всього коментарів: 0

Copyright MyCorp © 2021